CCST

Mã sản phẩm : toyo-mucinccst

Liên hệ

CCST : mực in Toyo trên màng có xử lý corona - Plain Cellophane , Vinyl Coated MST Cellophane, K type Cellophane và Giấy

Quatity: